Распетието

Распетието, 1730-1739 година, работилница на зограф Давид од Селеница, црква Св. Димитрија, Битола

No comments: