Воскресението Христово

Воскресението Христово, прва четвртина на XIX век, непознато потекло, Музеј на Македонија.

No comments: