Коста Попето - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 19

No comments: