Никола Карев - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 14

No comments: