Ден на убиството на Даме Груев

Извор: Македонска ризница

No comments: