Maкедонските бунтовници ги напаѓаат Турците

Maкедонските бунтовници ги напаѓаат Турците (Makedonski vstaši napadejo turško baterijo). 1904 година [Macedonia : a True Endless Story ...].

No comments: