Морален долг на сите Македонци

„...Морален долг на сите Македонци одново да се заложат за обликување на татковината според идеалот завештаен од сите претходни поколенија! Македонија ќе има толку Илиндени - колку што е неопходно, за историјата да ја дорече македонската идеја!“

Манифест на МААК прогласен на 02.08.1990 година во манастирот Св. Прохор Пчински [Документи за македонската историја]

No comments: