Знаме од картичка

Знаме од картичка со Гоце Делчев и Даме Груев, припишано на Македонија (Извор: Wikimedia).


No comments: