Народната носија во Овче поле

Народната носија во Овче поле - Владимир Јаневски

No comments: