Котва - Скопје

Подарок котва, по повод ставањето крај на пловидбата на риечкиот брод - Скопје (1985).

Skopje, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: