Александар Велики - по смртта

Империјата по Александровата смрт

По Александровата смрт бидејќи тој не оставил возрасен наследник веднаш започнала борбата за власт која траела дваесетина години. Неговите генерали го посиниле малоумниот син на Филип II, Аридеј и постхумниот син на Александар III од Роксана, Александар IV, и помеѓу себе ја поделиле империјата на повеќе сатрапии со кои што владееле.

На чело на Александровата империјата застанал Пердика како регент наместо двајцата наследници, но со не многу дефинирана позиција. Во 322 година пне тој бил убиен. По ова на чело на империјата застанал Антипатер.

Во 319 година пне, по смртта на Антипатер, за нов регент наместо Александар IV била повикана неговата баба Олимпија. Таа оваа функција ја извршувала се до 317 година пне кога од Касандар за нов крал на Македонија бил поставен Аридеј. По ова Олимпија го убила Аридеј, неговата сопруга и братот на Касандар. Како одговор Касандар ја пресретнал Олимпија во Пидна, во 316 година пне и била осудена на смрт од неговите војници. Империјата била силно разбранувана и како таква не можела да опстои. Во 310/309 година пне бил убиен Александар IV, а и неговата мајка Роксана.

Иако наследниците биле убиени, Касандар сепак станал крал на Македонија дури во 305 година пне, а владеел се до 297 година пне. По смртта на Касандар Македонија влегла во граѓанска војна.

No comments: