Александар Велики - смртта

Смртта на Александар

Александар во главниот град на својата огромна империја, Вавилон почувствувал дека е опкружен од непријатели, а најмногу се плашел од синовите на Антипатер: Јол и Касандар. Овде тој присуствувал на многу пијанки што придонело да се разболе. Десет дена подоцна во приквечерието на 13 јуни 323 година пне, во 33тата година од својот живот, Александар починал. Целата Македонска војска тогаш поминала покрај мртвото тело на својот крал и голем војсководец.

La mort d'Alexandre; Le Brun Charles (1619-1690); Paris, musée du Louvre, D.A.G.
La mort d'Alexandre; Franceschini Baldassare (1611-1689), il Volterrano (dit);Paris, musée du Louvre, D.A.G.

Во тоа време се појавил и сомнеж дека Александар бил отруен, така што мајка му Олимпија наредила да се убијат мнозина. Најголем сомнеж паднал на Јол за кој што се мислело дека го подготвил отровот. Во истрагата за ова пет години подоцна биле откопани неговите останки. Некои пак тврделе дека зад сево ова стои Аристотел кој што го набавил отровот, па преку Антипатар стигнал до Јол.

Кога Александар умрел, Роксана носела негов син и била особено почитувана, а неговата друга жена Статира била убиена токму од неа.

No comments: