Коле Неделковски, картичка

Поштенска марка, жиг (1987, Југославија) и картичка со ликот на Коле Неделковски.

No comments: