Григор Прличев, картичка

Поштенска марка (1994, Р. Македонија), картичка и жиг со ликот на Григор Прличев.

No comments: