Картичка - носија од Пајзаново

Поштенска картичка со фотографија на девојка во македонска народна носија од солунското село Пејзаново.

Кликнете на сликата за целосен размер!

No comments: