Даме Груев - статуа

Споменик на Даме Груев пред Камениот мост во Скопје, Република Македонија

Statue of Dame Gruev - Skopje, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: