Момата ми је малечка

МОМАТА МИ ЈЕ МАЛЕЧКА

Димо ми врви низ двори,
калимано јоп-троп.
Димо ми гази фелизо,
Димо ми гази фелизо.

Ни ми го гази фелизо,
калимано јоп-троп.
Момата ми је малечка,
момата ми је малечка.

Момата ми је малечка,
калимано јоп-троп.
На петнајс-шеснајст години,
на петнајс-шеснајст години.

Ја не ти лага момата,
калимано јоп-троп.
Сама се лаже по мене,
сама се лаже по мене.

Танец

No comments: