Folk costume - Debar

Поштенска картичка - македонска женска народна носија од дебарско (Република Македонија).

Postcard - Macedonian folk costume, Debar region, Republic of Macedonia.

Кликнете на сликата за целосен размер!

Click on the image to enlarge!

Македонски документи

No comments: