Македонски свадбарски знамиња од село Битово

Македонски свадбарски знамиња од село Битово, 1932 година:


No comments: