Одоздола иде ќелавиот паша

ОДОЗДОЛА ИДЕ ЌЕЛАВИОТ ПАША

Одоздола иде ќелавиот паша. x2
Нане, мило нане, ќелавиот паша! x2

На ќелава глава црно фефче носи. x2
Нане, мило нане, црно фефче носи! x2

На грбави плешчи тенка пушка носи. x2
Нане, мило нане, тенка пушка носи! x2

На, па, криви нозе - чизми до колена. x2
Нане, мило нане, чизми до колена! x2

Ученици од ДМБУЦ "Илија Николовски Луј" Скопје

No comments: