Александар Велики - Филип Фриман

Античките Македонци на Александар Велики зборувале на свој сопствен јазик кој што бил неразбирлив за античките Грци.

Извадок од книгата Александар Велики од Филип Фриман:

Македонците од планините се разликува од низоземските фармери на многу начини, тие имале заеднички јазик, кој ги дефинирал како еден народ - и ги разликувал од Грците на југ...
Македонскиот јазик бил толку оддалечен од грчкиот зборуван во Атина или Спарта па тој можеби бил сосема различен јазик...

...тој смени, од неговиот вообичаен грчки јазик, почна на македонски да им вика на своите стражари.

Подоцна
неговите војници сè уште исмеваа еден офицер на судењето, затоа што им се беше обратил на грчки, а не на нормален македонски.

Македонците биле познати по своите чудни зборови и чуден изговор - тие никогаш не можеле да ги произнесат грчките звуци правилно, дури и кога се обидувале...“


English (original) version - Alexander the Great - Philip Freeman

No comments: