Носија - Охридско Поле

Македонска женска народна носија - Охридско поле, Македонија.

Macedonian female folk costume from Ohrid, Republic of Macedonia.

Кликнете на сликата за целосен размер! Click on the image to enlarge!

Македонски документи
Macedonian Documents

No comments: