Гоце Делчев - статуа

Споменик на Гоце Делчев пред Камениот мост во Скопје, Република Македонија

Statue of Goce Delcev - Skopje, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: