Хуа Гуофенг - цитат

Цитат од говор на Хуа Гуофенг (Hua Guofeng/Hua Kuofeng), премиер на Народна Република Кина, при посетата на Скопје, Социјалистичка Република Македонија во 1978 година:

„Илјадагодишната култура на македонскиот народ е факт на Балканот!“


No comments: