Димитар Благоев - извадок од книга

Димитар Благоев цитиран во книгата на Димитър Косев: "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ, ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ", изателство на БАН, София, 1986 г., стр. 167."...бугарските националисти-револуционери се стремеа да разбудат и вгнездат меѓу Македонците чувство дека се една национална општност со Бугарите..."

Откриено од Ченто

No comments: