Носија - Солунско Поле

Македонска женска народна носија - Солунско Поле

Wikipedia: Народните носии од Солунско Поле се надоврзуваат на носиите од Пазарско. Во селата источно од Солун во составот на народната носија влегуваат: кошула со специфичен вез од бела и кафена свила, платнена саја и безракавна облека од црн шајак, украсена со апликации од разнобојна чоја.

Невестите носеле мала плитка капа, покриена со везена марама и метален накит под брадата.


Македонска женска народна носија - Солун, Егејскиот дел на Македонија (Република Грција).

Macedonian female folk costume from Solun, Aegean part of Macedonia (Republic of Greece).


Кликнете на сликите за целосен размер!

Click on the images to enlarge!

Македонски документи
Documents-Mk.Blogspot.com

Macedonian Documents

2 comments:

Anonymous said...

Благодаря за чудесните снимки на българските носии от родния край на дедите ми.

Damian Македон said...

Ова се Македонски носии од Солун , град во Егејска Македонија!