Alexander the Great

Александар III Македонски - Велики (Пела, 356 пне, - Вавилон, 323 пне)

Крал на Македонија од династијата Аргеади и создавач на една од најголемите империи. Се смета за еден од најуспешните војсководци во историјата на човештвото.

Alexander III of Macedon - The Great (Pella, 356 bc - Babylon, 323 bc)

King of Macedon and creator of one of the largest empires in the ancient history. He was undefeated in battle and is considered one of the most successful commanders of all time.

2 comments:

dime said...

1.Многу опширно напишано
2.Ова не е биографија

Anonymous said...

Овој напис е пред се` заради графичкото решение, а текстот е краток поради ограниченоста на просторот на истото.

Опширна биографија може да се најде во друг напис.