20 години македонска независност, 1997

20 години македонска независност, епизода 8, 1997

No comments: