Припишан грб на Македонија

Припишан грб на Македонија од разгледница. Период - прва половина на девеесетите години.

Мал грб златен штит со 16 крако македонско златно сонце.

Кликнете не сликата за целосен размер! Click on the image to enlarge!

"Направи добро за да бидеш Македонец"
Documents-Mk.Blogspot.com

No comments: