20 години македонска независност, 1995

20 години македонска независност, епизода 6, 1995

No comments: