Војводска чета - знаме

Знаме од Илинденскиот Марш - Гостивар-Тумчевиште-Крушево, носен од Петре Лозаноски - Кубура

(период околу: 2010-2011).

Петре Лозаноски - Кубура со знамето (2010 година):


Компјутерска реконструкција (А.С.) на знамето:

No comments: