Ајше, мори Ајше

АЈШЕ, МОРИ АЈШЕ

Ајше, лично Ајше,
на пенџер ти подај се,
јас идам да те видам.
Ајде Ајше, лично Ајше,
кој вино ќе ме служи,
тој в очи да ме пули.

Еј, море лично момче,
јас вино ќе те служам
и в очи ќе те пулам.
Еј, море лично момче,
што ќе ми таксаш, биро,
за таков себап, мило?

Ајше, мори Ајше,
налани ќе ти купам
од пазар, дур од Струга.
Ајде Ајше, мори Ајше,
ти какви сакаш - такви,
за невеста, пак, златни.

Еј, море лично момче,
доаѓај дур е сонце,
аберот ми е сторен.
Ајде, вечер ќе ме грабат
бегалка ќе ме прават
за едно старо аро.

Анета и група Молика

No comments: