Носија - Крушево

Македонска женска народна носија (Мијаци) - Крушево, Република Македонија.

Кликнете на сликата за целосен размер!

Click on the image to enlarge!

Македонски документи

Documents-Mk.Blogspot.com

Macedonian Documents

No comments: