Керамички фрагмент

Керамички фрагмент (од сад или друг култен предмет) обликуван во форма на стилизирана човечка глава - Церје, Говрлево, Скопје, Република Македонија. Неолит

No comments: