Керамички сад - Висои

Керамички сад - скифос, украсен со боена декорација Висои, Беранци, Битола, Република Македонија. Железно време.

No comments: