Смилевскиот Конгрес - знаме

Припишано знаме на Смилевскиот Конгрес 1-7 мај 1903, во музеј собата на конгресот.

No comments: