Macedonian Documents - банер

Доколку ви се допаѓа овој блог, можете да помогнете во неговата промоција преку поставување на еден од банерите на вашиот блог/сајт. За таа цел копирајте го кодот под содветниот банер.<a href="http://documents-mk.blogspot.com/"title="Macedonian Documents"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-HMkyCJJICag/Tvsx3eISPjI/AAAAAAAAKGM/TCOxqNUT1GQ/s1600/MD.png" alt="Macedonian Documents" border="0" /></a><a href="http://documents-mk.blogspot.com/"title="Macedonian Documents"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-MVTy7LMne0E/Tvs5e4nksLI/AAAAAAAAKGw/UuCI0wKd9Ck/s1600/md%2B33.png" alt="Macedonian Documents" border="0" /></a>

No comments: