Протест Охрид - знаме

Знаме со 16 зрачно македонско златно сонце на црвена позадина. Под сонцето во полукруг е испишано „Македонија“.

Фотографија со знамето од протестот против промена на името во Охрид од април 2008 година:


Дигитална реконструкција (А.С.) на знамето:


No comments: