Знаме - протест Пела

Знаме со златен коловрт (симбол на вечноста) на пурпурна позадина, веено на протестот за заштита на името на нашата татковина Република Македонија од 27 февруари 2008 година.

Компјутерска реконструкција (А.С.) на знамето:


Фотографија со знамето (Кичево.блог.мк):

No comments: