Знаме со лав

Знаме со златен исправен лав (дизајниран од Грчев како предлог грб на РМ) на црвена позадина.

Знамето на плакат за зачувување на името на Република Македонија (2007):


Знамето од протест за зачувување на името на Македонија (извор Нова Македонија):


Компјутерска реконструкција на знамето:

No comments: