ОМО ПИРИН - знаме

Знаме на ОМО Пирин, веено во Крушево на 02.08.2003 година. Централно поставено 16 крако златно македонско сонце на црвена позадина. Над сонцето пишува „ОМО“, а под него „ПИРИН“.

Дигитална реконструкција (А.С.) на знамето:

No comments: