20 години македонска независност, 1980-90

20 години македонска независност, епизода 1, 1980-1990, наследствоХроника на Македонија во осумдесетите години. Последната деценија на СФР Југославија и нејзиниот економскиот колапс. Оддекот на „Гласност“, воведување на демократски плурализам, повеќепартиски систем и слобода на медиуми.

No comments: