ОМО Илинден ПИРИН - знаме

Знаме на ОМО „Илинден“ - Пирин, организација на Македонците во Република Бугарија основана во ноември 1989 година.

Македонско златно 16 крако сонце (т.н. Сонце од Кутлеш) на црвена позадина. Под него со златни букви е испишано: ОМО „Илинден“ - ПИРИН.

Дигитална реконструкција (А.С.) на знамето:


Верзија на знамето од втората национална конференција на ОМО „Илинден“ ПИРИН:Уште една фотографија на знамето од втората национална конференција на ОМО „Илинден“ ПИРИН

No comments: