Кратовско Илинденско знаме

Кратовско Илинденско знаме
Предна страна: исправен златен лав на црвено поле. Над лавот со златни букви пишува "Кратово", а под него "1903", односно годината на кревање на Илинденското востание. Задна страна: череп, со две прекрстени коски.
Кликнете на сликите за да ги видите во целосен размер!

No comments: