Протест 1991 - Берлин

Знаме веено на протестот на Македонците во Берлин Германија, за укинување на грчко бугарскиот апартхејд во јуни 1991 година. Во тоа време (19–20 јуни) во Берлин се одржува првиот состанок на Советот на министрите за надворешни работи на КЕБС (подоцна ОБСЕ).

Дигирална реконструкција (А.С.) на знамето:
Фотографија од протестот на која се гледа знамето:
Подоцна конкретниот графички израз на лавот од знамето ќе стане официјален симбол на партијата ВМРО-ДПМНЕ, но ќе продолжи да се смета и за неформален македонски национален симбол.

Неформално знаме на партијата ВМРО-ДПМНЕ (извор: ereporter):


Слично знаме, со додаден аплициран текст: „Слобода или смрт за Македонија“ од трибина (реконструкција А.С.):
Фотографија од конференцијата на која се гледа знамето:


Неформално знаме на партијата ВМРО-ДПМНЕ (реконструкција А.С.) со речиси истиот лав, со црвено црна позадина:


Тогашниот претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски со знамето:1 comment:

Unknown said...

Поздрав до страната и до обидот за презентирање на знамињата. Тука има еден историски и технички пропуст. сите реконструкции се направени со вториот лав на ВМРО- ДПМНЕ со три прсти, а на знамето јасно се гледа дека е оригиналниот цртеж со 4 прсти, и со други разлики околу формата на главата на лавот и позицијата и обликот на круната. Само на фотографијата на Љупчо со знамето е присутен вториот лав.