Протест 1991 - Берлин

Знаме веено на протестот на Македонците во Берлин Германија, за укинување на грчко бугарскиот апартхејд во јуни 1991 година. Во тоа време (19–20 јуни) во Берлин се одржува првиот состанок на Советот на министрите за надворешни работи на КЕБС (подоцна ОБСЕ).

Дигирална реконструкција (А.С.) на знамето:
Фотографија од протестот на која се гледа знамето:
Подоцна конкретниот графички израз на лавот од знамето ќе стане официјален симбол на партијата ВМРО-ДПМНЕ, но ќе продолжи да се смета и за неформален македонски национален симбол.

Неформално знаме на партијата ВМРО-ДПМНЕ (извор: ereporter):


Слично знаме, со додаден аплициран текст: „Слобода или смрт за Македонија“ од трибина (реконструкција А.С.):
Фотографија од конференцијата на која се гледа знамето:


Неформално знаме на партијата ВМРО-ДПМНЕ (реконструкција А.С.) со речиси истиот лав, со црвено црна позадина:


Тогашниот претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски со знамето:No comments: