Сив Сокол - маичка

Банери со маички со сив сокол и дел од македонската народна песна 'Море сокол пие вода на Вардарот"

No comments: