Детски раскази

Детски раскази

Детски раскази

Секој има свој празник, свој голем ден, за Ромите тој ден е Осми април - Светскиот ден на Ромите. Зближувањето меѓу луѓето најдобро се забележува преку благородноста, преку доброто кое човекот го прави за другите луѓе, оттука произлегува и неговата големина.

No comments: