Прва македонска ударна бригада

Знаме на прва македонска ударна бригада:Знамето, реконструкција според Википедија:


Првата Македонска народноослободителна ударна бригада е формирана на 8 јуни 1944 година, во селото Локов на планината Караорман. Најгоре: реконструкција на знамето (А.С.). Лево: фотографија на знамето.

2 comments:

Anonymous said...

Lokov, ne Lukov!

Anonymous said...

mk.wikipedia.org