Coat of Arms of Pustec

Coat of Arms of municipality of Pustec (Liqenas), Albania

Click on the image to enlarge!

Грб на општина Пустец, Република Албанија

Шеснаесеткрако сонце (т.н. сонце од Кутлеш/Вергина)

Кликнете на сликата за целосен размер!

No comments: