Битола

Coat of Arms of municipality Bitola, Republic of Macedonia

Click on the image to enlarge!

Грб на општина Битола, Република Македонија

Мотиви од Хераклеја.

Кликнете на сликата за целосен размер!

No comments: